BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG
VỀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI
VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC
Số:           /TWPCTT-VP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2017


BÁO CÁO NHANH
Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 17/10/2017
I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT (Theo tin từ Trung tâm DBKTTVTW):
1. Mưa lớn diện rộng ở Trung Bộ và Nam Bộ
Do ảnh hưởng kết hợp của dải hội tụ nhiệt đới và không khí lạnh từ ngày 18/10 đến hết ngày 19/10 ở các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ, phía Nam Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to. Các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi phổ biến từ 70-100mm/đợt, riêng Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Nam 100-150mm/đợt, có nơi trên 200mm; các tỉnh từ Bình Định đến Bình Thuận có mưa phổ biến từ 50-100mm/đợt; các tỉnh phía Nam Tây Nguyên (các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng) và khu vực Nam Bộ có mưa từ 70-150mm/đợt. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.
2. Mưa dông trên vùng biển phía Nam
Do chịu ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, khu vực Nam biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông mạnh, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, trong cơn dông có khả năng giật cấp 7-9; sóng biển cao từ 2,0-3,0m biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.
3. Tin cảnh báo lũ quét và sạt lở đất
Do mưa lớn, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi tại các tỉnh Trung Bộ và Tây Nguyên, đặc biệt là các tỉnh Bình Thuận, Ninh Thuận, Lâm Đồng. 
II. TÌNH HÌNH MƯA
1. Lượng mưa ngày: Từ 19h00 ngày 16/10 đến 19h00 ngày 17/10, khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ rải rác có mưa vừa đến mưa to, lượng mưa lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, riêng tại Phương Cựu (Ninh Thuận) mưa rất to; một số trạm có lượng mưa lớn hơn như.
Trường Sa (Khánh Hòa)
69 mm

Chư Sê (Gia Lai)
76 mm
Phương Cựu (Ninh Thuận)
120 mm

Cát Tiên (Đồng Nai)
85 mm
Phú Quý (Bình Thuận)
79 mm

Phước Long (Bình Phước)
60 mm
2. Lượng mưa đêm: Từ 19h00 ngày 17/10 đến 07h00 ngày 18/10, khu vực Nam Trung Bộ rải rác có mưa đến mưa vừa, tổng lượng mưa phổ biến dưới 30mm; một số trạm có tổng lượng mưa lớn như:
Cồn Cỏ (Quảng Trị)
31 mm

Tà Lương (T.T. Huế)
31 mm
Nam Đông (T.T. Huế)
38 mm

Phước Đại (Ninh Thuận)
40 mm
3. Lượng mưa 3 ngày: Từ 19h00 ngày 14/10 đến 19h00 ngày 17/10, các khu vực trên cả nước rải rác có mưa; tổng lượng mưa phổ biến từ 60-100mm; một số trạm có tổng lượng mưa lớn hơn như:
Phương Cựu (Ninh Thuận)
155 mm

Quảng Ninh (Lâm Đồng)
119 mm
Phú Quý (Bình Thuận)
127 mm

Tà Lài (Đồng Nai)
327 mm
Ayunpa (Gia Lai)
144 mm

Phước Hòa (Đồng Nai)
353 mm
III. TÌNH HÌNH THỦY VĂN
1. Các sông Bắc Bộ: Mực nước trên sông Hồng, sông Thái Bình đang xuống. Lúc 7h00 ngày 18/10, mực nước sông Hồng tại Hà Nội là 3,76m, mực nước sông Thái Bình tại Phả Lại là 1,48m. Dự báo: Mực nước trên sông Hồng, sông Thái Bình tiếp tục xuống.
2. Khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên: do mưa lớn, trên các sông từ Quảng Bình đến Bình Thuận và khu vực Nam Tây Nguyên sẽ xuất hiện 1 đợt lũ, trong đợt lũ này, mực nước trên các sông phổ biến còn dưới mức BĐ1, riêng các sông ở Ninh Thuận, Bình Thuận có khả năng lên mức BĐ2-BĐ3.  
3. Khu vực Nam Bộ: do mưa lớn kết hợp với triều cường, nguy cơ cao xảy ra ngập lụt ở các vùng trũng thấp thuộc khu vực Nam Bộ, đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh, Vĩnh Long, Cần Thơ. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1 
IV. HỒ CHỨA
1. Hồ chứa thủy điện:
a) Hồ chứa trên lưu vực sông Hồng: Diễn biến mực nước và lưu lượng các hồ chứa đến 7h00 ngày 18/10/2017 như sau:
Tên hồ
Thời gian
Htl (m)
Hhl (m)
Qvào (m3/s)
Qra (m3/s)
MNDBT
(m)
Ghi chú
Sơn La
7h
17/10
215,69
117,01
1.472
1.872
215
Đóng các cửa xả
7h
18/10
215,38
117,84
899
2.288
Hòa Bình
7h
17/10
115,33
13,52
1.670
2.190
117
Đóng các cửa xả
7h
18/10
115,60
13,40
2.210
2.190
Tuyên Quang
7h
17/10
120,14
48,21
670
189
120
Đóng các cửa xả
7h
18/10
120,16
50,15
812
572
Thác Bà
7h
17/10
58,39
23,84
296
370
58
Đóng các cửa xả
7h
18/10
58,28
23,83
0
0
b) Hồ chứa thủy điện khác: Theo báo cáo ngày 17/10/2017 của Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Bộ Công thương: Trong số 164 hồ cập nhật thông tin, có 29 hồ xả qua tràn, lưu lượng về hồ thủy điện các khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Duyên Hải miền Trung dao động nhẹ, các hồ vận hành bình thường.
2. Hồ chứa thủy lợi: Theo báo cáo ngày 17/10/2017 của Tổng cục Thủy lợi, tình hồ chứa thủy lợi như sau:
a) Các tỉnh Bắc Bộ: tổng số 2.984 hồ (286 hồ chứa lớn, 2.698 hồ chứa nhỏ).
- Các hồ lớn mực nước cơ bản đã đạt hoặc xấp xỉ MNDBT; một số hồ có cửa van đang vận hành xã lũ bao gồm hồ Núi Cốc (Thái Nguyên) xả 50 m3/s, Đầm Hà Động (Quảng Ninh) xả 20 m3/s.
- Các hồ chứa nhỏ mực nước cơ bản đã đạt hoặc xấp xỉ MNDBT.
- Có 138 hồ chứa xung yếu (64 hồ lớn, 74 hồ nhỏ).
b) Các tỉnh Bắc Trung Bộ: tổng số 1.920 hồ, trong đó có 132 hồ chứa lớn, 1.788 hồ chứa nhỏ.
- Các hồ chứa lớn:
+ Có 102/132 hồ đã đạt hoặc xấp xỉ MNDBT, trong đó: Thanh Hóa 26/26 hồ, Nghệ An 33/37 hồ; Hà Tĩnh 27/29 hồ; Quảng Bình 10/19 hồ; Quảng Trị 5/13 hồ, Thừa Thiên Huế 1/8 hồ. Còn lại mực nước còn thấp hơn MNDBT từ 0,5 – 1m.
+ Trong tổng số 32 hồ có cửa van, hiện có 4 hồ đang xả nước bao gồm: tại Thanh Hóa: hồ Yên Mỹ xả 70 m3/s, tại Quảng Bình: hồ Rào Đá xả 15 m3/s, hồ Thác Chuối xả 20 m3/s, Vực Tròn 30 m3/s.
- Các hồ chứa nhỏ: 1741/1788 hồ tích đầy hoặc xấp xỉ đầy nước tương đương 97% số lượng hồ chứa đã đầy.
- Các hồ chứa xung yếu: Có 83 hồ chứa xung yếu (15 hồ lớn, 68 hồ nhỏ).
c) Các tỉnh Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ:
- Các hồ chứa khu vực Nam Trung Bộ hầu hết đạt 55-70% dung tích thiết kế, khu vực Tây Nguyên hầu hết đạt trên 65% dung tích thiết kế, khu vực Đông Nam Bộ hầu hết đạt 65-75% dung tích thiết kế.
- Có 02 hồ có cửa van đang xả nước: hồ Ayun Hạ (Gia Lai) xả 10m3/s, hồ Dầu Tiếng xả 100m3/s.
V. CÔNG TÁC ỨNG PHÓ
- Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lớn diện rộng, lũ, lũ quét, sạt lở đất và không khí lạnh, thông tin tới Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các địa phương để chủ động ứng phó.
- Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương thường xuyên cập nhập và cung cấp các bản tin dự báo, cảnh bảo về tình hình thiên tai.
- Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh, thành phố tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ tình hình thiên tai, thông tin kịp thời đến người dân để chủ động phòng tránh./.
Nơi nhận:
- Bộ trưởng-Trưởng ban (để b/c);
- TTr-Phó TBTT (để b/c);
- Uỷ viên thưòng trực - CVP (để b/c);
- Các thành viên BCĐ TW về PCTT (để b/c);
- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Văn phòng UBQGTKCN;
- Bộ Tư lệnh BĐBP;
- Cục Dân quân tự vệ;
- Các Tổng cục: Thủy sản, Thủy lợi, PC thiên tai;
- Các cục: QLXDCT, Trồng trọt;
- Lưu VT.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Đức Quang


 Bấm vào biểu tượng bên cạnh để tải về file đầy đủ