Báo cáo nhanh công tác trực ban Phòng chống thiên tai ngày 10/3/2017


BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG
VỀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI
VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC
Số:           /TWPCTT-VP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2017


BÁO CÁO NHANH
Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 10/3/2017
I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT
Theo bản tin của TT DBKTTV TW, thời tiết ngày và đêm 11/3 như sau:
- Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: nhiều mây, có mưa vài nơi.
- Các khu vực khác: mây thay đổi, ngày nắng.
II. TÌNH HÌNH MƯA VÀ THỦY VĂN
  1. Tình hình mưa: Ngày 10/3, trên cả nước có mưa nhỏ hoặc không mưa.
2. Tình hình thủy văn: Mực nước các sông hiện đang dao động ở mức thấp.
Mực nước tại một số trạm chính vùng đồng bằng sông Cửu Long như sau:
Tên trạm
Sông
H 7h/10/03 (m)
Mức BĐI
(m)
Mức BĐII (m)
Mức BĐIII
(m)
Tân Châu
Tiền
1,04
3,5
4,0
4,5
Châu Đốc
Hậu
1,19
3,0
3,5
4,0
Mỹ Thuận
Tiền
-0,24
1,6
1,7
1,8
Long Xuyên
Hậu
0,74
1,9
2,2
2,5
Phú An
Sài Gòn
-0,82
1,3
1,4
1,5
III. TÌNH HÌNH THIÊN TAI VÀ THIỆT HẠI
Trong ngày không có thông tin gì mới về thiệt hại do thiên tai./.
Nơi nhận:
- Các thành viên BCĐ TW về PCTT (để b/c);
- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Văn phòng UBQGTKCN;
- Các Cục: Trồng trọt, Chăn nuôi, Thú y;
- Lưu VT.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG


Tăng Quốc Chính
,


 Bấm vào biểu tượng bên cạnh để tải về file đầy đủ 

Đăng nhận xét

MKRdezign

{facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google-plus#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget