Báo cáo nhanh công tác trực ban Phòng chống thiên tai 04/03/2017


BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG
VỀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI
VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC
Số:           /TWPCTT-VP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2017

BÁO CÁO NHANH
Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 04/3/2017
I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT:
Theo bản tin của TT DBKTTV TW, thời tiết ngày và đêm 03/3 như sau:
- Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng.
- Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi.
- Các nơi khác: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa.
II. TÌNH HÌNH MƯA VÀ THỦY VĂN
1. Tình hình mưa: Ngày 04/3, các khu vực trên cả nước mưa nhỏ hoặc không mưa.
2. Tình hình thủy văn: Mực nước các sông hiện đang dao động ở mức thấp.
Mực nước tại một số trạm chính vùng Đồng bằng sông Cửu Long như sau:
Tên trạm
Sông
H 7h/04/03 (m)
Mức BĐI
(m)
Mức BĐII (m)
Mức BĐIII
(m)
Tân Châu
Tiền
0,38
3,5
4,0
4,5
Châu Đốc
Hậu
0,43
3,0
3,5
4,0
Mỹ Thuận
Tiền
1,01
1,6
1,7
1,8
Long Xuyên
Hậu
0,49
1,9
2,2
2,5
Phú An
Sài Gòn
1,13
1,3
1,4
1,5
III. TÌNH HÌNH KHÁC
Trong ngày không có thông tin gì mới về thiệt hại do thiên tai./.
Nơi nhận:
- Các thành viên BCĐ TW về PCTT (để b/c);
- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Văn phòng UBQGTKCN;
- Các Cục: Trồng trọt, Chăn nuôi, Thú y;
- Lưu VT.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Đức Quang
, Bấm vào biểu tượng bên cạnh để tải về file đầy đủ 

Đăng nhận xét

MKRdezign

{facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google-plus#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget