Báo cáo nhanh công tác trực ban PCTT ngày 27 tháng 6 năm 2017


BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG
VỀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI
VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC
Số:             /TWPCTT-VP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2017

BÁO CÁO NHANH
Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 27/6/2017


I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT (theo tin của TT DBKTTVTW):
  1. Tin mưa lớn diện rộng:
Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió trên mực 5000m, từ ngày 28/06 đến hết đêm 29/06 ở Bắc Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa; vùng núi, trung du phía Bắc có mưa to đến rất to và dông; trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Tổng lượng mưa từ nay đến hết đêm 29/06 ở vùng núi Bắc Bộ phổ biến 100-200mm; một số nơi ở các tỉnh Cao Bằng, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La có mưa 250-300mm. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1. 
2. Cảnh báo lũ, lũ quét và sạt lở đất khu vực miền núi phía Bắc:
Từ ngày 28-30/6, một đợt lũ nhỏ sẽ xuất hiện trên thượng lưu sông Hồng-Thái Bình với biên độ lũ lên từ 2-4m. Lưu lượng đến các hồ chứa lớn trên thượng nguồn sông Đà và sông Gâm sẽ tăng nhanh với biên độ lũ lên từ 1500-1800 m3/s. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông chính ở mức dưới báo động 1, riêng hạ lưu sông Lô tại trạm Tuyên Quang sẽ ở mức BĐ 1.
Lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất có khả năng xảy ra tại các tỉnh ở vùng núi phía Bắc, đặc biệt một số tỉnh khu vực Việt Bắc, Tây Bắc như: Lào Cai (nguy cơ đặc biệt cao tại huyện Bát Xát, Mường Khương, Si Ma Cai, Bắc Hà, Bảo Thắng, Bảo Yên, Sa Pa và Văn Bàn), Hà Giang (nguy cơ đặc biệt cao tại các huyện Đồng Văn, Mèo Vạc, Yên Minh, Quản Bạ, Vị Xuyên, Bắc Mê, Hoàng Su Phì, Xín Mần, Bắc Quang và Quang Bình), Tuyên Quang (nguy cơ đặc biệt cao tại các huyện Lâm Bình, Na Hang, Chiêm Hóa và Hàm Yên), Lai Châu (nguy cơ tại các huyện Mường Tè, Nậm Nhùn, Tam Đường, Phong Thổ, Sìn Hồ), Điện Biên (nguy cơ cao tại huyện Mường Nhé), Cao Bằng (nguy cơ cao tại huyện Bảo Lạc, Hà Quảng, Trùng Khánh), Bắc Cạn (Ba Bể, Ngân Sơn, Pắc Nặm). Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1-2.
3. Thời tiết ngày và đêm 28/6:
- Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, riêng vùng núi và trung du có mưa to đến rất to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.
- Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Bình Thuận và Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi.
- Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. 
II. TÌNH HÌNH MƯA
1. Lượng mưa ngày: Từ 19h00 ngày 26/6 đến 19h00 ngày 27/6, trên cả nước rải rác có mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến từ 30÷70mm, riêng khu vực miền núi phía Bắc có nơi mưa rất to, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:
Tam Đường (Lai Châu)
152 mm

Đào Viên (Tuyên Quang)
145 mm
Tà Tổng (Lai Châu)
80 mm

Ghềnh Gà (Tuyên Quang)
117 mm
Bắc Quang (Hà Giang)
208 mm

Phương Viên (Bắc Kạn)
87 mm
Hàm Yên (Tuyên Quang)
119 mm2. Lượng mưa đêm: Từ 19h00 ngày 27/6 đến 07h00 ngày 28/6, các tỉnh phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất tomột số trạm có lượng mưa lớn hơn như:
Trạm Tấu (Yên Bái)
75 mm

Bưu điện Hạ Hòa (Phú Thọ)
100 mm
Thác Bà (Yên Bái)
108 mm

Võ Nhai (Thái Nguyên)
83 mm
Hàm Yên (Tuyên Quang)
77 mm

Cầu Sơn (Bắc Giang)
79 mm
Phú Hộ (Phú Thọ)
76 mm

Ninh Bình (Ninh Bình)
117 mm
3. Lượng mưa 3 ngày: Từ 19h00 ngày 24/6 đến 19h00 ngày 27/6, trên cả nước rải rác có mưa vừa đến mưa to, riêng khu vực miền núi phía Bắc có nơi mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến từ 60÷120 mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:
Tam Đường (Lai Châu)
236 mm

Đạo Đức (Hà Giang)
143 mm
Bắc Quang (Hà Giang)
454 mm

Đào Viên (Tuyên Quang)
145 mm
Nậm Ty (Hà Giang)
184 mm

Bảo Lạc (Cao Bằng)
133 mm
Việt Lâm (Hà Giang)
224 mm

Phước Hòa (Đồng Nai)
141 mm
4. Tình hình thủy văn:
a) Hệ thống sông Hồng - Thái Bình:
Mực nước các sông trên hệ thống sông Hồng - Thái Bình đang biến đổi chậm. Lúc 7h00 ngày 28/6 mực nước trên sông Hồng tại Hà Nội là 3,72m; trên sông Thái Bình tại Phả Lại là 1,47m;
Dự báo: Mực nước hạ lưu sông Hồng - sông Thái Bình tiếp tục biến đổi chậm. Mực nước 19h00 ngày 28/6 mực nước tại Hà Nội có khả năng ở mức 3,65m; 19h00 ngày 28/6 tại Phả Lại có khả năng ở mức 1,40m.
b) Hệ thống sông khu vực khác: hiện đang ở mức thấp, biến đổi chậm.
III. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN TRÊN HỆ THỐNG SÔNG HỒNG
1.  Hồ chứa thủy điện trên hệ thống sông Hồng:
1.1. Về tình hình thủy văn: Theo báo cáo của các đơn vị quản lý hồ, diễn biến mực nước và lưu lượng các hồ chứa đến 7h00 ngày 28/6/2017 như sau:
Tên hồ
Thời gian
Htl (m)
Hhl (m)
Qvào (m3/s)
Qra (m3/s)
HCP(m)
(từ 15/6 ÷ 19/7)
Bản Chát
7h
27/6
459,19
371,50
242
271
475,0
28/6
459,51
370,20
1926,20
0
Huội Quảng
7h
27/6
369,04
190,80
356
332
370,0
28/6
369,53
190,89
684,70
331,60
Lai Châu
7h
27/6
275,42
202,48
799
769
295,0
28/6
275,61
198,32
739
0
Sơn La
7h
27/6
190,84
116,30
1.921
1.340
200
28/6
190,88
116,70
1771
1.619
Hòa Bình
7h
27/6
90,20
13,80
2.560
2.340
105,0
28/6
90,31
13,87
3340
0
Tuyên Quang
7h
27/6
104,64
50,95
2.346
745
105,2
28/6
106,48
50,80
2.048
720
Thác Bà
7h
27/6
47,64
20,82
0
0
56,0
28/6
47,81
20,82
0
0

1.2. Kết quả tính toán điều hành liên hồ chứa lưu vực sông Hồng: Các tổ máy phát điện của nhà máy thủy điện Tuyên Quang đang phát hết công suất.Theo tính toán đề xuất của 06 đơn vị tư vấn, có 05/06 đơn vị tư vấn đề xuất phương án giữ nguyên hiện trạng đến 13h00 ngày 28/6, riêng Viện Quy hoạch Thủy lợi đề xuất mở 02 cửa xả đáy (01 cửa vào 15h00 và 01 cửa vào 17h00, ngày 27/6).
2. Về an toàn hồ chứa Thủy lợi:
Không có thông tin mới so với báo cáo nhanh ngày 26/6/2017.  
IV. CÔNG TÁC ỨNG PHÓ
- Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT theo dõi chặt chẽ diễn biến, cập nhật và chuyển các bản tin về mưa  lũ; đôn đốc các tỉnh miền núi phía Bắc tiếp tục thực hiện nghiêm Công văn số 260/TWPCTT-VP ngày 26/6/2017 gửi Ban Chỉ huy PCTT và TKCN đề nghị chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với mưa, lũ, lũ quét, sạt lở đất.
- Văn phòng Ban chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh miền núi phía Bắc đã có công văn gửi các Sở, Ban, Ngành thành viên Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các huyện, thị xã, thành phố chủ động ứng phó với mưa, lũ, lũ quét và sạt lở đất; tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ để chủ động ứng phó.
V. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI
  1. Thiệt hại do mưa, lũ
Theo báo cáo của các địa phương, mưa lớn và sạt lở đất đã gây thiệt hại tại các tỉnh Lào Cai, Lai Châu, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Bình Thuận như sau
a) Về người:
- Người mất tích: 01 người (anh Giàng Mí Nô, sinh năm 1976, tại thôn Pả Vi Hạ, xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang bị nước cuốn trôi cả người và xe khi đi qua địa phận thôn Chấu, xã Xín Cái).
- Người bị thương: 04 người do bị sét đánh (chị Phàn Thị Xuân - 26 tuổi và hai con Phàn Thị Xuyên - 4 tuổi, Phàn Văn Vân - 3 tuổi tại thôn Phiêng Lang, xã Khuôn Lùng, huyện Xín Mần; bà Vàng Thị Dính tại thôn Sảng Chải B, xã Lũng Pù, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang).
b) Về nhà ở:
- Nhà bị hư hỏng: 32 cái (Lai Châu: 10; Hà Giang: 18; Bình Thuận: 4).
- Nhà bị ngập nước: 428 (Lai Châu: 213; Cao Bằng: 215). Hiện tại, nước đã rút, riêng 08 nhà bị ngập do nước dâng từ hang caster tại xóm Thìn Tẳng, xã Lũng Nặm, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng trong điều kiện không mưa 4-5 ngày nước mới rút hết mới có thể trở về nhà.
c) Về nông nghiệp và chăn nuôi
- Lúa bị thiệt hại: 134 ha (Lào Cai: 3; Lai Châu: 26; Hà Giang: 9; Cao Bằng: 52; Bắc Cạn: 4; Bình Thuận: 40).
- Hoa màu, rau màu bị thiệt hại: 101ha (Hà Giang: 1; Bình Thuận: 100).
- Cây quế bị ngập: 5700 cây (Hà Giang).
- Cây trồng lâu năm bị ngập và vùi lấp: 64ha (Lào Cai: 1; Bình Thuận: 63).
- Gia súc bị chết: 20 con (Hà Giang).
- Gia cầm bị chết: 39 con (Hà Giang).
d) Về thủy lợi
- Chiều dài kè sạt lở, hư hỏng: 52m (Lào Cai: 12; Hà Giang: 40).
- Kênh mương bị sạt, hư hỏng: 952m (Lào Cai: 360; Lai Châu: 145; Hà Giang: 20; Cao Bằng: 315; Thái Nguyên: 112).
- Đập thủy lợi bị hư hỏng: 2 cái (Lào Cai: 1; Hà Giang: 1).
- Công trình thủy lợi khác bị vỡ, trôi và hư hỏng: 3 cọn nước (Lào Cai).
đ) Về giao thông
- Đất, đá bị sạt lở: 21.780 m3 (Lào Cai: 4.100; Lai Châu: 6.000; Hà Giang: 11.680).
- Đường bị ngập : 150m (Lai Châu). Nước đã rút trong chiều ngày 26/7, các phương tiện có thể giao thông lại bình thường.
- Cầu bị hư hỏng: 3 cái (Hà Giang).
e) Ước tính tổng thiệt hại: 21.029 triệu đồng (Lào Cai: 3.069; Lai Châu: 2.300; Hà Giang: 9.200; Cao Bằng: 5.500; Bắc Cạn: 100: Bình Thuận: 500; Thái Nguyên: 360).
  1. Thiệt hại do sạt lở và ngập đo xả lũ
a) Tỉnh Bình Dương: Theo báo cáo số 221/BCN-CCTL ngày 27/6/2017 của Văn phòng thường trực BCH PCTT và TKCN tỉnh, tình hình ảnh hưởng tại huyện Dầu Tiếng do xả tràn hồ Dầu Tiếng lần 4 năm 2017, thống kê đến 09 giờ ngày 27/6/2017 như sau: Ngập 13 ha lúa, ngập sâu khoảng 0,5m thuộc Khu phố 6, thị trấn Dầu Tiếng; ngập 30 ha cao su, có nơi ngập sâu đến 0,7m thuộc ấp Núi Đất - xã Định Thành trong đó khoảng 15ha cao su phải tạm dừng thu hoạch. Ước thiệt hại do việc ngừng thu hoạch cao su đến nay khoảng 36 triệu đồng.
b) Thành phố Hồ Chí Minh: Theo báo cáo số 91/PCTT ngày 27/6/2017 của Văn phòng thường trực BCH PCTT và TKCN, ngày 27 tháng 6 năm 2017, đã xảy ra vụ sạt lở tại khu vực bờ trái rạch Giồng sông Kinh Lộ thuộc Tổ 4, Ấp 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè (cách cầu Kinh Lộ 150m về phía thượng lưu), đoạn sạt lở có chiều dài khoảng 50m, rộng khoảng 20m; làm sụp lún xuống sông phần phía sau của 05 căn nhà (với 27 nhân khẩu) và có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến 03 căn nhà khu vực kế cận (với 15 nhân khẩu).
 c) Tỉnh Cà Mau: Theo Báo cáo nhanh số 36/BC-VPTT ngày 27/6/2017 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Cà Mau, tình hình sạt lở đát trên địa bàn huyện Nam Căn, như sau:
- Sạt lở đất ven kênh Xáng Cái Ngay tại địa bàn ấp 4 xã Hiệp Tùng dài 15m, rộng 20m làm sập 02 nhà tạm. Ước tính thiệt hại khoảng 30 triệu đồng.
- Sạt lở đất ven sông Cửa Lớn tại địa bàn ấp Xóm Lớn Ngoài, xã Hàng Vịnh với chiều dài khoảng 64m, rộng từ 6-12m làm sập 01 nhà xây và ảnh hưởng một phần trại sản xuất tôm giống của 02 hộ. Ước tính thiệt hại khoảng 650 triệu đồng.
VI. CÔNG TÁC KHẮC PHỤC HẬU QUẢ
- Chính quyền địa phương nơi có người bị nạn đã tổ chức thăm hỏi và hỗ trợ các gia đình có người bị thương, chỉ đạo tìm kiếm đối với trường hợp mất tích.
- Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh miền núi phía Bắc đã chỉ đạo, huy động các lực lượng phương tiện sẵn có và huy động nhân dân, các đơn vị liên quan trên địa bàn khẩn trương dọn đất đá sạt lở khắc phục tạm thời đảm bảo giao thông đi lại; hướng dẫn nhân dân khơi thông những diện tích ngập úng cục bộ; phân công cán bộ theo dõi xuống địa bàn các xã xảy ra thiên tai kiểm tra cụ thể, thống kê tổng hợp tình hình thiệt hại, báo cáo kịp thời.
- Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh Bình Dương, Cà Mau và thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức di dời các hộ dân vùng bị ảnh hưởng sạt lở đến nơi an toàn đảm bảo tính mạng, tài sản người dân./.

Nơi nhận:
- Các thành viên BCĐ TW về PCTT (để b/c);
- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Văn phòng UBQGTKCN;
- Lưu VT.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNGTăng Quốc Chính Bấm vào biểu tượng bên cạnh để tải về file đầy đủ 

Đăng nhận xét

MKRdezign

{facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google-plus#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget