Báo cáo nhanh công tác trực ban PCTT ngày 30/6/2017


BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG
VỀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI
VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC
Số:           /TWPCTT-VP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2017

BÁO CÁO NHANH
Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 30/6/2017
 
I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT (theo tin của TT DBKTTVTW):
1. Mưa lớn diện rộng
Do ảnh hưởng của hội tụ gió trên cao, sáng sớm ngày 01/07 ở Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông; riêng khu Tây Bắc, Đông Bắc có mưa vừa, có nơi mưa to và dông, từ ngày 01/07 mưa giảm dần. 
2. Cảnh báo lũ quét và sạt lở đất khu vực miền núi phía Bắc 
Lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất có khả năng xảy ra tại các tỉnh ở vùng núi phía Bắc, đặc biệt các huyện: Hoàng Su Phì, Xín Mần, Đồng Văn, Bắc Mê (Hà Giang); Bảo Lạc, Thông Nông, Hà Quảng (Cao Bằng); Lâm Bình, Na Hang, Chiêm Hóa (Tuyên Quang); Bát Xát, Mường Khương, Bảo Thắng (Lào Cai); Mường Tè, Phong Thổ, Sìn Hồ, Than Uyên (Lai Châu); Mường Lay, Mường Nhé (Điện Biên). Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.
3. Thời tiết ngày và đêm 01/7:
- Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, sáng và đêm có mưa rào và dông rải rác. 
- Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, sáng và đêm có mưa rào và dông rải rác, riêng vùng núi và khu Đông Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh
- Các khu vực khác: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi.
II. TÌNH HÌNH MƯA
1. Lượng mưa ngày: Từ 19h00 ngày 29/6 đến 19h00 ngày 30/6, khu vực Bắc Bộ và Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến từ 20÷50mm (các khu vực khác có mưa nhỏ hoặc không mưa), một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:
Cửa Ông (Quảng Ninh)
52 mm

Đông Xuyên (Hải Phòng)
62 mm
Móng Cái (Quảng Ninh)
107 mm

Thái Bình (Thái Bình)
63 mm
Bãi Cháy (Quảng Ninh)
97 mm

Biển Hồ (KonTum)
52 mm
Đồ Nghi (Hải Phòng)
70 mm

EA Súp (Đắk Lắk)
106 mm
2. Lượng mưa đêm: Từ 19h00 ngày 30/6 đến 07h00 ngày 01/7, các tỉnh miền núi phía Bắc có mưa vừa, mưa to đến rất to (các khu vực khác mưa nhỏ hoặc không mưa), lượng mưa phổ biến từ 10÷20mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:
Sìn Hồ (Lai Châu)
31 mm

Phủ Thông (Bắc Kạn)
60 mm
Pắc Ma (Lai Châu)
38 mm

Bắc Quang (Hà Giang)
130 mm
Na Hang (Tuyên Quang)
58 mm

Nước Ngọt (Ninh Thuận)
40 mm
3. Lượng mưa 3 ngày: Từ 19h00 ngày 27/6 đến 19h00 ngày 30/6, khu vực miền núi phía Bắc có mưa vừa và mưa to đến rất to tập trung chủ yếu vào ngày 28-29/7, tổng lượng mưa phổ biến từ 60÷120 mm, các khu vực khác rải rác có mưa vừa đến mưa to, một số trạm có lượng mưa lớn như:
Tà Gia (Lai Châu)
125 mm

Quảng Cư (Vĩnh Phúc)
199 mm
Tà Nàng (Sơn La)
132 mm

Hạ Hòa (Phú Thọ)
134 mm
Việt Lâm (Hà Giang)
272 mm

Võ Nhai (Thái Nguyên)
148 mm
Thổ Bình (Tuyên Quang)
155 mm

Móng Cái (Quảng Ninh)
155 mm
Sơn Nam (Tuyên Quang)
234 mm

Đồ Nghi (Hải Phòng)
135 mm
4. Tình hình thủy văn:
a) Hệ thống sông Hồng - Thái Bình:
Mực nước các sông trên hệ thống sông Hồng - Thái Bình đang lên. Lúc 7h00 ngày 01/7 mực nước trên sông Hồng tại Hà Nội là +4,51m; trên sông Thái Bình tại Phả Lại là +2,06m.
Dự báo: Mực nước hạ lưu sông Hồng - sông Thái Bình sẽ đạt đỉnh dưới mức BĐ1 rồi xuống và chịu ảnh hưởng của thủy triều. Mực nước ngày 02/7 tại Hà Nội có khả năng ở mức 5,0m; tại Phả Lại có khả năng ở mức 2,10m.
b) Hệ thống sông khu vực khác: hiện đang ở mức thấp, biến đổi chậm.
III. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN TRÊN HỆ THỐNG SÔNG HỒNG
1.  Hồ chứa thủy điện trên hệ thống sông Hồng:
1.1. Về tình hình thủy văn: Theo báo cáo của các đơn vị quản lý hồ, diễn biến mực nước và lưu lượng các hồ chứa đến 7h00 ngày 30/6/2017 như sau:
Tên hồ
Thời gian
Htl (m)
Hhl (m)
Qvào (m3/s)
Qra (m3/s)
HCP(m)
(từ 15/6 ÷ 19/7)
Bản Chát
7h
30/6
461,40
370,70
489,7
131,6
475,0
01/7
462,33
370,20
611,70
131,20
Huội Quảng
7h
30/6
369,41
190,40
239,8
330,6
370,0
01/7
368,60
190,23
84,40
326,80
Lai Châu
7h
30/6
280,96
198,51
864
0

01/7
282,53
200,98
1.171
346
Sơn La
7h
30/6
190,40
117,30
1.856
1.856
200
01/7
190.18
117.70
1.700
2.673
Hòa Bình
7h
30/6
90,87
13,90
2.680
2.340
105,0
01/7
91,00
13,88
3.170
2.370
Tuyên Quang
7h
30/6
107,36
52,34
1.320
1.237
105,2
01/7
107,24
52,42
1.238
1.238
Thác Bà
7h
30/6
48,09
20,83
0
0
56,0
01/7
48,25
22,73
403
180

1.2. Hiện trạng: Hồ Tuyên Quang đang mở 01 cửa xả đáy.
1.3. Kết tính toán điều hành liên hồ chứa lưu vực sông Hồng: Đối với hồ Tuyên Quang có 06/06 đơn vị tư vấn đề xuất phương án giữ nguyên hiện trạng mở 01 cửa xả đáy và duy trì đến 13h00 ngày 01/7/2017.
2. Về an toàn hồ chứa Thủy lợi:
- Hồ chứa của các tỉnh khu vực Bắc Bộ hầu hết đang ở mức thấp, lượng nước trữ trong hồ trung bình đạt 30% dung tích thiết kế. Một số hồ đạt dung tích tương đối cao gồm: hồ Vân Trục đạt 72% (Vĩnh Phúc ); Đồng Mô đạt 59% (Hà Nội), Khuôn Thần 58% (Bắc Giang).
- Hồ chứa các khu vực khác không có thông tin mới so với báo cáo nhanh ngày 29/6/2017.
IV. CÔNG TÁC ỨNG PHÓ VÀ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ
1. Ở Trung ương:
- Ngày 30/6, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai do đồng chí Ủy viên thường trực Trần Quang Hoài dẫn đầu đã đến Tuyên Quang trực tiếp nắm tình hình mưa, lũ,  xả của thủy điện Tuyên Quang và chỉ đạo công tác khắc phục sự cố đứt cáp neo cầu phao.
- Đoàn công tác của Tổng cục Thủy lợi đã đến Bắc Giang trực tiếp nắm tình hình mưa, lũ và chỉ đạo công tác khắc phục sự cố đê điều.
- Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT theo dõi chặt chẽ diễn biến, cập nhật và chuyển các bản tin về mưa  lũ; đôn đốc các tỉnh miền núi phía Bắc tiếp tục thực hiện nghiêm Công văn số 260/TWPCTT-VP ngày 26/6/2017 đề nghị chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với mưa, lũ, lũ quét, sạt lở đất.
2. Ở địa phương:
Theo báo cáo số 1291/SNN-TL ngày 30/6/2017 của Sở NN&PTNT tỉnh Tuyên Quang, trong ngày 30/6/2016, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai do Ủy viên thường trực Trần Quang Hoài làm trưởng đoàn cùng với Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh, Sở GT&VT, UBND Huyện Na Hang đã đi kiểm tra hiện trường và trực tiếp chỉ đạo thực hiện biện pháp neo giữ cầu phao Nà Coóc vào bờ ổn định để không bị trôi dạt, tiến hành cắm biển báo, dựng rào chắn đường lên cầu, cấm người và các phương tiện lưu thông qua cầu để đảm bảo an toàn.
Theo báo cáo số 02/BC-VPTT ngày 30/6/2017 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Bắc Giang, ngày 30/6/2017 Vụ Quản lý Đê điều - Tổng cục Thủy lợi và Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh đã đi thực địa kiểm tra và chỉ đạo xử lý ban đầu như sau:
- Sự cố sập tổ mối mái đê phía sông tại vị trí K49+810 đê tả Cầu, huyện Việt Yên đã xử lý xong lúc 17h30 ngày 30/6/2017, hiện tại đang tập kết vật liệu để xử lý tiếp vị trí K49+630, dự kiến hoàn thành 01/7/2017.     
- Sự cố gãy goong cánh cống Đa Mai K36+700 đê hữu Thương, thành phố Bắc Giang đã hoàn thành thả văng bê tông khe phai phía đồng số 1, đang tiếp tục thả khe phai số 2, dự kiến hoàn thành 01/7/2017.
- Sự cố lún, nứt đỉnh cống Đầm đã tổ chức cắm biển cảnh báo, cắm mốc quan trắc, đào kiểm tra lún nứt, phát quang cây mái đê phía sông chiều dài 150 m.
Theo báo cáo nhanh số 84/BC-VPTT ngày 30/6/2017 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thái Nguyên, 03 tuyến đường bị sạt lở (tuyến đường giao thông xã Cây Thị, huyện Đồng Hỷ bị sạt lở 50m; tuyến đường đang cải tạo nâng cấp Ba Cóc –Trại Gião phần taluy âm bị sạt lở 50m phần đất đắp thuộc xã Nam Hòa, huyện Đồng Hỷ; tuyến cao tốc Bắc Kạn – Thái Nguyên sạt lở 30m) đơn vị Chủ đầu tư đã huy động phương tiện, nhân lực đến nay đã khắc phục xong.    
Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh miền núi phía Bắc khác đã chỉ đạo, huy động các lực lượng phương tiện sẵn có, các đơn vị liên quan trên địa bàn khẩn trương dọn đất đá sạt lở khắc phục tạm thời đảm bảo giao thông đi lại; giúp dân sủa chữa nhà cửa bị hư hỏng, ổn định sản xuất, tiếp tục thống kê tổng hợp tình hình thiệt hại.
V. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI
Theo báo cáo nhanh ngày 30/6/2017 của các tỉnh Thái Nguyên số 84/BC-VPTT, Tuyên Quang số 1291/BC-SNN, Phú Thọ số 04/BC-VPTT, Bắc Kạn số 17/SNN-VPPCTT, Hà Giang số 258/BC-UBND, thiệt hại do mưa lũ từ ngày 26-30/6 tính đến thời điểm 17h00 ngày 30/6/2017 gây ra địa bàn các tỉnh như sau:
  1. Về người
- Người chết: 01 người (Nùng A Đại, sinh năm 1994, thôn Mè Nắng, xã Xín Cái, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang do đi qua khe bị đá lăn vào hồi 6h00 sáng ngày 30/6/2017).
- Người mất tích: 01 người.
- Người bị thương: 04 người do bị sét đánh.
  1. Về nhà ở:
- Nhà sập đổ, hư hỏng hoàn toàn: 04 nhà (tăng 02 nhà: Tuyên Quang)
- Nhà bị sạt, hư hỏng: 214 nhà (tăng 104 nhà: Hà Giang: 3; Bắc Kạn: 18; Tuyên Quang: 3; Thái Nguyên: 12; Phú Thọ: 68).
- Nhà bị ngập: 579 nhà hiện tại nước đã rút hết không còn nhà bị ngập.
- Nhà phải di dời: 27 nhà (tăng 17 nhà: Hà Giang: 5; Phú Thọ: 12).
  1. Về nông nghiệp và chăn nuôi
- Lúa bị thiệt hại: 1533 ha (tăng 547 ha: Tuyên Quang: 67; Thái Nguyên: 4; Phú Thọ: 476)
- Hoa màu bị thiệt hại: 106,65 ha
- Cây bị ngập: 5700 cây.
- Thủy sản bị thiệt hại: 78 ha. (tăng 54 ha: Tuyên Quang: 01; Phú Thọ: 53)
  1. Về thủy lợi
- Kè bị sạt lở, hư hỏng: 52 m.
- Kênh mương bị sạt, hư hỏng: 8.979 m (tăng 7.208 m: Hà Giang: 45; Tuyên Quang: 15; Thái Nguyên: 100; Phú Thọ: 7.048)
- Đập tạm thủy lợi bị hư hỏng: 12 cái (Yên Bái 12).
- Công trình thủy lợi khác bị hư hỏng: 23 công trình (tăng 13 công trình: Tuyên Quang: 02; Phú Thọ: 11).
  1. Về giao thông
- Đất, đá bị sạt lở: 121.916 m3 (tăng 86.763 m3: Hà Giang: 428; Tuyên Quang: 69.335; Phú Thọ: 17.000).
- Đường bị sạt: 3.025m (tăng 2.480 m: Thái Nguyên: 130; Phú Thọ: 2.350).
- Cầu bị hư hỏng: 06 cái (Hà Giang 01, Thái Nguyên 04, Tuyên Quang 01 do cáp treo cầu phao Nà Coóc xã Thanh Tương bị đứt cáp neo).
Ước tính tổng thiệt hại: 56,866 tỷ đồng.
(Chi tiết tại phụ lục kèm theo).
Nơi nhận:
- Các thành viên BCĐ TW về PCTT (để b/c);
- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Văn phòng UBQGTKCN;
- Lưu VT.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNGNguyễn Đức Quang
 Bấm vào biểu tượng bên cạnh để tải về file đầy đủ 

Đăng nhận xét

MKRdezign

{facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google-plus#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget