Báo cáo nhanh công tác trực ban PCTT ngày 10/12/2017BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG
VỀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI
VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC
Số:            /TWPCTT-VP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2017

BÁO CÁO NHANH
Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 10/12/2017
I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT: Theo bản tin của TT DBKTTV TW, thời tiết ngày và đêm 11/12 như sau:
- Các tỉnh Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trời rét, có nơi rét đậm.
- Các tỉnh Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi.
- Các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ: mây thay đổi, ngày nắng chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.
II. TÌNH HÌNH MƯA
1. Lượng mưa ngày: Từ 19h00 ngày 09/12 đến 19h00 ngày 10/12, các khu vực trên cả nước rải rác có mưa nhỏ hoặc không mưa.
2. Lượng mưa đêm: Từ 19h00 ngày 10/12 đến 07h00 ngày 11/12, các khu vực trên cả nước rải rác có mưa nhỏ hoặc không mưa.
3. Lượng mưa 3 ngày: Từ 19h00 ngày 07/12 đến 19h00 ngày 10/12, Bắc Bộ và Trung Bộ rải rác có mưa, tổng lượng mưa phổ biến từ 10-40mm, một số trạm có tổng lượng mưa lớn hơn như: Gia Vòng (Quảng Trị) 47mm, Đầu Mẫu (Quảng Trị) 47mm, Trường Sa (Khánh Hòa) 62 mm.
III. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA
1. Hồ chứa thủy điện:
Theo báo cáo của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN Bộ Công Thương, tính đến 7h00 ngày 11/12, trong số 141 hồ cập nhật thông tin, có 22 hồ xả qua tràn, lưu lượng về hồ thủy điện các khu vực: Duyên Hải miền Trung, Tây Nguyên, Bắc Trung Bộ, Đông Nam Bộ, Bắc Bộ dao động nhẹ, các hồ vận hành bình thường.
2. Hồ chứa thủy lợi:
Theo báo cáo ngày 10/12/2017 của Vụ An toàn đập (Tổng cục Thủy lợi), tình hình hồ chứa thủy lợi như sau:
- Khu vực Bắc Trung Bộ: các hồ chứa có cửa van đạt bình quân 80-90% dung tích thiết kế; hồ chứa có tràn tự do cơ bản đã tích đầy hoặc xấp xỉ đầy nước. Các hồ có cửa van đang vận hành xả lũ gồm 02 hồ (Thừa Thiên Huế: Tả Trạch 80m3/s để phát điện; Quảng Trị: Trúc Kinh 10m3/s).
- Khu vực Nam Trung Bộ: các hồ chứa có cửa van đạt bình quân 75-90% dung tích thiết kế; hồ chứa có tràn tự do cơ bản đã tích đầy hoặc xấp xỉ đầy nước. Có 05 hồ có cửa van đang vận hành xả lũ.
3. Tính toán tham mưu vận hành liên hồ chứa khu vực miền Trung và Tây Nguyên: Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo TWPCTT tiếp tục phối hợp với các đơn vị tư vấn tính toán phương án vận hành xả lũ các liên hồ chứa và gửi kết quả đến Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh để tham khảo, chỉ đạo vận hành.
IV. TÌNH HÌNH KHÁC
Trong ngày không có thông tin gì mới về thiệt hại do thiên tai./.


Nơi nhận:
- Bộ trưởng-Trưởng ban (để b/c);
- TTr-Phó TBTT (để b/c);
- Các thành viên BCĐ TW về PCTT (để b/c);
- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Văn phòng UBQGTKCN;
- Các Tổng cục: Thủy lợi, Thủy sản;
- Các Cục: QLXDCT, Chăn nuôi, Trồng trọt;
- Lưu VT.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Vũ Xuân Thành
Trưởng ca trực: Lê Đức Thành

 

Cán bộ trực ban 1: Nguyễn Đức Thắng

  Bấm vào biểu tượng bên cạnh để tải về file đầy đủ 

Đăng nhận xét

MKRdezign

{facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google-plus#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget