Báo cáo nhanh công tác trực ban PCTT ngày 26/02/2018


BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG
VỀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI
VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC

Số:          /TWPCTT-VP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2018
BÁO CÁO
Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 26/02/2018

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT
Theo bản tin của TT DBKTTV TW, thời tiết ngày và đêm 27/02 như sau:
-  Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, sáng có mưa, mưa nhỏ; sau có mưa vài nơi; riêng vùng đồng bằng ven biển có mưa nhỏ rải rác; trời rét.
- Các khu vực khác: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. 
II. TÌNH HÌNH MƯA
1. Lượng mưa ngày: Từ 19h00 ngày 25/02/2018 đến 19h00 ngày 26/02/2018, các khu vực trên cả nước có mưa nhỏ hoặc không mưa.
2. Lượng mưa đêm: Từ 19h00 ngày 26/02/2018 đến 07h00 ngày 27/02/2018, các khu vực trên cả nước có mưa nhỏ hoặc không mưa.
3. Lượng mưa 3 ngày: Từ 19h00 ngày 23/02/2018 đến 19h00 ngày 26/02/2018, các khu vực trên cả nước có mưa nhỏ hoặc không mưa.

Nơi nhận:
- Bộ trưởng-Trưởng ban (để b/c);
- TTr-Phó TBTT (để b/c);
- Các đ/c lãnh đạo VPTT (để b/c);
- Lưu VT.
TL. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
CỤC ỨNG PHÓ VÀ KHẮC PHỤC
HẬU QUẢ THIÊN TAI

Nguyễn Văn Hải
 


 Bấm vào biểu tượng bên cạnh để tải về file đầy đủ 

Đăng nhận xét

MKRdezign

{facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google-plus#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget