Báo cáo nhanh công tác trực ban PCTT ngày 25/02/2018


BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG
VỀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI
VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC

Số:          /TWPCTT-VP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2018
BÁO CÁO
Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 25/02/2018

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT (Theo bản tin của TT DBKTTV TW)
Tình hình thời tiết ngày và đêm 26/02:
-  Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, đêm có nưa rải rác, trời rét.
- Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Ninh Thuận: Mây thay đổi, có mưa vài nơi. 
- Tây Nguyên và Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa.
II. TÌNH HÌNH MƯA
1. Lượng mưa ngày: Từ 19h00 ngày 24/02/2018 đến 19h00 ngày 25/02/2018, các khu vực trên cả nước có mưa nhỏ hoặc không mưa.
2. Lượng mưa đêm: Từ 19h00 ngày 25/02/2018 đến 07h00 ngày 26/02/2018, các khu vực trên cả nước có mưa nhỏ hoặc không mưa.
3. Lượng mưa 3 ngày: Từ 19h00 ngày 22/02/2018 đến 19h00 ngày 25/02/2018, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ rải rác có mưa (tập trung chủ yếu vào ngày 23/02/2018, lượng mưa phổ biến từ 10-20mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Tam Đường (Lai Châu): 32 mm; Sa Pa (Lào Cai): 32 mm; Hiệp Đức (Quảng Nam): 93 mm; Nông Sơn (Quảng Nam): 34 mm.

Nơi nhận:
- Bộ trưởng-Trưởng ban (để b/c);
- TTr-Phó TBTT (để b/c);
- Các đ/c lãnh đạo VPTT (để b/c);
- Lưu VT.
KT.CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNGNguyễn Đức Quang
 


 Bấm vào biểu tượng bên cạnh để tải về file đầy đủ 

Đăng nhận xét

MKRdezign

{facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google-plus#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget