Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu, xây dựng tiêu chí xã an toàn về phòng, chống thiên tai trong xây dựng nông thôn mới”

NCHMF NEWS - Sáng 27/3/2018, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu, xây dựng tiêu chí xã an toàn về phòng, chống thiên tai trong xây dựng nông thôn mới”. Đề tài này thuộc Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015.

Mục tiêu của đề tài gắn với việc triển khai thực thi pháp luật về phòng chống thiên tai và xây dựng cộng đồng an toàn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nhằm nâng cao tính chủ động; khả năng chống chịu; giảm thiểu thiệt hại do thiên tai và đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.


Về nhiệm vụ của đề tài đánh giá thực trạng công tác phòng chống thiên tai ở Việt Nam nói chung và tại một số địa phương đại diện cho các vùng miền; Xây dựng được bộ tiêu chí và hướng dẫn thực hiện; Lựa chọn và áp dụng thí điểm tại một số xã điển hình; Đề xuất nội dung, giải pháp nhân rộng.

Trung tâm Tư vấn và Chuyển giao Công nghệ Thủy lợi nay là (Trung tâm Chính sách và Kỹ thuật Thủy lợi – Tổng cục Thủy lợi) là đơn vị chủ trì.

Chủ nhiệm đề tài TS. Trần Quang Hoài, Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng, chống thiên tai.


Phối hợp có Văn phòng điều phối Trung ương chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Chữ thập đỏ các địa phương; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn của 3 tỉnh Quảng Ninh, Hà Tĩnh và Tiền Giang; Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam; Trường Đại học Thủy lợi; Đại học Quốc gia Hà Nội.

Đối tượng nghiên cứu của đề tài: Tiêu chí Thủy lợi (số 3), nội dung 3.2 về Đảm bảo đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu dân sinh và theo quy định về phòng chống thiên tai tại chỗ. (Theo  QĐ số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ).

Đề tài được nghiên cứu trên phạm vi công tác phòng chống thiên tai và xây dựng nông thôn mới trên toàn quốc và các tỉnh chọn làm thí điểm.


Đề tài được triển khai thí điểm tại 3 tỉnh điển hình đại diện cho các vùng miền trong cả nước, mỗi tinh chọn một xã làm thí điểm: Quảng Ninh: xã Bản Sen, huyện Vân Đồn: đại diện cho khu vực miền Bắc và biển đảo; Hà Tĩnh: xã Phương Mỹ, huyện Hương Khê: đại diện cho khu vực miền Trung; Tiền Giang: xã Tân Thành, huyện Gò Công Đông: đại diện cho khu vực miền Nam.

Về tiêu chí Xã an toàn trong phòng, chống thiên tai theo Quyết định số 69/QĐ-BNN-VPĐP ngày 09/01/2017 của BNN&PTNT, xã được công nhận đạt chỉ tiêu 3.2 khi đạt tất cả các Chỉ tiêu đánh giá phòng chống thiên tai tại chỗ:


Về tổ chức bộ máy và nguồn nhân lực; Hoạt động PCTT được triển khai chủ động và có hiệu quả, đáp ứng nhu cầu dân sinh; Về cơ sở hạ tầng thiết yếu.

Các sản phẩm của đề tài bao gồm: Báo cáo đánh giá thực trạng công tác phòng chống thiên tai tại địa phương; Bộ tiêu chí xã an toàn về phòng, chống thiên tai trong xây dựng nông thôn mới; Tài liệu hướng dẫn thực hiện và đánh giá tiêu chí xã an toàn về phòng, chống thiên tai trong xây dựng nông thôn mới; Báo cáo thực hiện thí điểm tiêu chí xã an toàn về phòng, chống thiên tai tại 3 xã điểm nông thôn mới của tỉnh Quảng Ninh, Hà Tĩnh và Tiền Giang; Đào tạo, tập huấn thực hiện tiêu chí xã an toàn về phòng, chống thiên tai trong xây dựng nông thôn mới; Báo cáo tổng kết đề tài. Các sản phẩm của đề tài đã đủ và đạt theo yêu cầu.

Nội dung tiêu chí và kết quả tập huấn tại địa phương: Các nội dung tiêu chí là cần thiết phù hợp với yêu cầu thực tiễn của các địa phương và có tính khả thi cao; Các tài liệu hướng dẫn thực hiện và đánh giá đầy đủ, rõ ràng có thể ứng dụng trong thực tế; Các nội dung tập huấn cho cán bộ PCTT cấp huyện/xã/thôn bản và người dân có nội dung thiết thực, dễ hiểu; Sau tập huấn nhận thức và và kỹ năng phòng chống thiên tai của chính quyền và người dân được nâng lên.


Về tính ứng dụng của đề tài: Nội dung tiêu chí, Tổng Cục Thủy lợi đã tham mưu cho Bộ NN&PTNT ban hành nội dung hướng dẫn thực hiện tiêu chí 3.2 trong Sổ tay hướng dẫn thực hiện bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 kèm theo QĐ số 69/QĐ-BNN-VPĐP ngày 09/01/2017.

Về Tổ chức bộ máy, Tổng Cục Phòng chống thiên tai đề xuất sửa dự thảo Nghị định 66/2014/NĐ-CP với nội dung: Thành lập lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã với dân quân tự vệ làm nòng cốt; Quy định nhiệm vụ quản lý nhà nước về phòng chống thiên tai tại cấp xã và giao cho 01 công chức cấp xã đảm nhận (hiện nay chưa có quy định này).

Về chính sách, Tổng Cục PCTT đã đề tai đã đề xuất vào dự thảo sửa đổi Nghị định 94/2014/NĐ-CP: Tăng tỷ lệ quỹ phân bổ cấp xã để sử dụng vào các hoạt động phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai tại địa phương thuộc trách nhiệm của UBND cấp xã; Quy định bổ sung nội dung chi quỹ: Các hoạt triển khai thực hiện tiêu chí đảm bảo an toàn thiên tai trong xây dựng nông thôn mới.

Để phát huy tốt các kết quả nghiên cứu của đề tài Ban chủ nhiệm đề tài có một số kiến nghị: Triển khai xây dựng mô hình thí điểm “Xã đảm bảo đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu quy định về PCTT tại chỗ” trong xây dựng NTM để làm cơ sở nhân rộng theo chỉ đạo của Bộ trưởng - TB chỉ đạo TW PCTT, Phó TBTT Ban chỉ đạo QG Chương trình mục tiêu XD NTM; Nghiên cứu đề xuất về cơ chế chính sách đảm bảo nguồn lực cho việc thực hiện nội dung tiêu chí; Bổ sung nội dung tiêu trí 3.2 “Xã đảm bảo đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu quy định về PCTT tại chỗ” vào điều kiện công nhận xã NTM kiểu mẫu.


Văn phòng TT BCĐ TW về PCTT

Đăng nhận xét

MKRdezign

{facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google-plus#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget