Dự Báo Thời Tiết Biển 10 Ngày

DỰ BÁO THỜI TIẾT BIỂN 10 NGÀY

TỪ NGÀY 15 ĐẾN NGÀY 24/02/2018

  1. Phân Tích :
Trong 10 ngày tới, Không khí lạnh suy yếu dần. Từ ngày 21, không khí lạnh tăng cường trở lại.


  1. Dự Báo :


Vùng Dự Báo
Nội Dung Dự Báo
Bắc Vịnh Bắc Bộ
Từ ngày 15 đến ngày 20, phổ biến ít mưa. Tầm nhìn xa : 10km. Gió cấp 3 - 5. Biển động nhẹ. Độ cao sóng : 0,5 - 2m. Thuận lợi cho các hoạt động hàng hải.

Từ ngày 21 đến ngày 22, có mưa rải rác. Tầm nhìn xa : 4 - 10km. Gió cấp 4 - 5, từ đêm ngày 21 gió mạnh dần lên cấp 6 - 7 giật cấp 8. Biển động. Độ cao sóng : 2 - 3m. Từ đêm ngày 22 gió giảm nhanh xuống cấp 4 - 5. Không thuận lợi cho các hoạt động hàng hải.


Từ ngày 23 đến ngày 24, phổ biến ít mưa. Tầm nhìn xa : 10km. Gió cấp 3 - 5. Biển động nhẹ. Độ cao sóng : 0,5 - 2m. Thuận lợi cho các hoạt động hàng hải.
Nam Vịnh Bắc Bộ
Từ ngày 15 đến ngày 20, phổ biến ít mưa. Tầm nhìn xa : 10km. Gió cấp 3 - 5. Biển động nhẹ. Độ cao sóng : 0,5 - 2m. Thuận lợi cho các hoạt động hàng hải.

Từ ngày 21 đến ngày 22, có mưa rải rác. Tầm nhìn xa : 4 - 10km. Gió cấp 4 - 5, từ đêm ngày 21 gió mạnh dần lên cấp 6 - 7 giật cấp 8. Biển động. Độ cao sóng : 2 - 3m. Từ đêm ngày 22 gió giảm nhanh xuống cấp 4 - 5. Không thuận lợi cho các hoạt động hàng hải.


Từ ngày 23 đến ngày 24, phổ biến ít mưa. Tầm nhìn xa : 10km. Gió cấp 3 - 5. Biển động nhẹ. Độ cao sóng : 0,5 - 2m. Thuận lợi cho các hoạt động hàng hải.
Quảng Trị đến Quảng Ngãi
Từ ngày 15 đến ngày 21 và ngày 23 đến ngày 24, có mưa vài nơi Tầm nhìn xa : 10km. Gió cấp 3 - 5. Biển động nhẹ. Độ cao sóng : 0,5 - 2m. Thuận lợi cho các hoạt động hàng hải.

Ngày 22, có mưa rải rác. Tầm nhìn xa : 4 - 10km. Gió cấp 4 - 5, từ chiều và đêm gió mạnh dần lên cấp 5 - 6 giật cấp 7. Biển động. Độ cao sóng : 1,5 - 2,5m. Không thuận lợi cho các hoạt động hàng hải.
Bình Định đến Ninh Thuận
Từ ngày 15 đến ngày 21 và ngày 24, có mưa vài nơi Tầm nhìn xa : 10km. Gió cấp 3 - 5. Biển động nhẹ. Độ cao sóng : 0,5 - 2m. Thuận lợi cho các hoạt động hàng hải.

Ngày 22 và ngày 23, có mưa rải rác. Tầm nhìn xa : 4 - 10km. Gió cấp 4 - 5, từ chiều và đêm gió mạnh dần lên cấp 5 - 6 giật cấp 7. Biển động. Độ cao sóng : 1,5 - 2,5m. Không thuận lợi cho các hoạt động hàng hải.
Bình Thuận đến Cà Mau
Ngày 15 đến ngày 24, có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa : 10km. Gió cấp 3 - 5. Biển động nhẹ. Độ cao sóng : 0,5 - 2,5m. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Thuận lợi cho các hoạt động hàng hải.

Ngày 17 và ngày 18, có mưa dông rải rác. Tầm nhìn xa : 4 - 10km. Gió cấp cấp 5 giật cấp 6 - 7. Biển động. Độ cao sóng : 1,5 - 2,5m. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Không thuận lợi cho các hoạt động hàng hải.
Cà Mau đến Kiên Giang
Từ ngày 15 đến ngày 24, phổ biến ít mưa, riêng ngày 18 có mưa dông rải rác. Tầm nhìn xa : 10km. Gió cấp 3 – 5. Biển động nhẹ. Độ cao sóng : 0,5 – 2m. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Thuận lợi cho các hoạt động hàng hải
Bắc Biển Đông
Ngày 15 đến ngày 16, có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa : 10km. Gió cấp 3 - 5. Biển động nhẹ. Độ cao sóng : 0,5 - 2,5m. Thuận lợi cho các hoạt động hàng hải.

Ngày 17 đến ngày 18, có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa : 10km. Gió cấp 4 - 5, riêng phía đông bắc có gió cấp 5 - 6 giật cấp 7. Biển động. Độ cao sóng : 1 - 2,5m. Không thuận lợi cho các hoạt động hàng hải.

Ngày 19 đến ngày 21, có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa : 10km. Gió cấp 3 - 5. Biển động nhẹ. Độ cao sóng : 0,5 - 2,5m. Thuận lợi cho các hoạt động hàng hải.

Từ ngày 22 đến ngày 23, có mưa rải rác. Tầm nhìn xa : 4 - 10km. Gió cấp cấp 5 - 6 giật cấp 7 - 8. Biển động mạnh. Độ cao sóng : 2 - 4m. Không thuận lợi cho các hoạt động hàng hải.

Ngày 24, có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa : 10km. Gió cấp 3 - 5. Biển động nhẹ. Độ cao sóng : 0,5 - 2,5m. Thuận lợi cho các hoạt động hàng hải.
Q.Đ Hoàng Sa
Ngày 15 đến ngày 21, có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa : 10km. Gió cấp 3 - 5. Biển động nhẹ. Độ cao sóng : 0,5 - 2,5m. Thuận lợi cho các hoạt động hàng hải.

Ngày 22, có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa : 10km. Gió cấp 4 - 5, sau gió mạnh lên cấp 5 - 6 giật cấp 7. Biển động. Độ cao sóng : 1 - 2,5m. Không thuận lợi cho các hoạt động hàng hải.

Ngày 23 đến ngày 24, có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa : 10km. Gió cấp 3 - 5. Biển động nhẹ. Độ cao sóng : 0,5 - 2,5m. Thuận lợi cho các hoạt động hàng hải.
Giữa Biển Đông
Ngày 15 đến ngày 21, có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa : 10km. Gió cấp 3 - 5. Biển động nhẹ. Độ cao sóng : 0,5 - 2,5m. Thuận lợi cho các hoạt động hàng hải.

Ngày 22 đến ngày 23, có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa : 10km. Gió cấp 4 - 5, sau gió mạnh lên cấp 5 - 6 giật cấp 7. Biển động. Độ cao sóng : 1 - 2,5m. Không thuận lợi cho các hoạt động hàng hải.

Ngày 24, có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa : 10km. Gió cấp 3 - 5. Biển động nhẹ. Độ cao sóng : 0,5 - 2,5m. Thuận lợi cho các hoạt động hàng hải.
Q.Đ Trường Sa
Ngày 14 đến ngày 15, có mưa dông rải rác. Tầm nhìn xa : 4 - 10km. Gió cấp cấp 5 - 6, giật 7 - 8. Biển động. Độ cao sóng : 1,5 - 2,5m. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Không thuận lợi cho các hoạt động hàng hải.

Ngày 16 đến ngày 21, có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa : 10km. Gió cấp 3 - 5. Biển động nhẹ. Độ cao sóng : 0,5 - 2,5m. Thuận lợi cho các hoạt động hàng hải.

Ngày 22 đến ngày 23, có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa : 10km. Gió cấp 4 - 5, sau gió mạnh lên cấp 5 - 6 giật cấp 7. Biển động. Độ cao sóng : 1 - 2,5m. Không thuận lợi cho các hoạt động hàng hải.

Ngày 24, có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa : 10km. Gió cấp 3 - 5. Biển động nhẹ. Độ cao sóng : 0,5 - 2,5m. Thuận lợi cho các hoạt động hàng hải.
Nam Biển Đông
Ngày 14 đến ngày 15, có mưa dông rải rác. Tầm nhìn xa : 4 - 10km. Gió cấp cấp 5 - 6, giật 7 - 8. Biển động. Độ cao sóng : 1,5 - 2,5m. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Không thuận lợi cho các hoạt động hàng hải.

Ngày 16 đến ngày 21, có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa : 10km. Gió cấp 3 - 5. Biển động nhẹ. Độ cao sóng : 0,5 - 2,5m. Thuận lợi cho các hoạt động hàng hải.

Ngày 22 đến ngày 23, có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa : 10km. Gió cấp 4 - 5, sau gió mạnh lên cấp 5 - 6 giật cấp 7. Biển động. Độ cao sóng : 1 - 2,5m. Không thuận lợi cho các hoạt động hàng hải.

Ngày 24, có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa : 10km. Gió cấp 3 - 5. Biển động nhẹ. Độ cao sóng : 0,5 - 2,5m. Thuận lợi cho các hoạt động hàng hải.
Vịnh Thái Lan
Từ ngày 15 đến ngày 24, phổ biến ít mưa. Tầm nhìn xa : 10km. Gió cấp 3 – 5. Biển động nhẹ. Độ cao sóng : 0,5 – 2m. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Thuận lợi cho các hoạt động hàng hải


Nguồn : Trung Tâm Dự Báo Khí Tượng Thủy Văn Quốc Gia

Đăng nhận xét

sao bữa giờ không báo

Việt Nam kinh tế biển mạnh về cả nguồn lẫn nhân lực,riêng xã >130 chiếc tàu vây chưa kể các phương tiện đánh bắt khác, nhu cầu muốn biết về khí tượng, hay dự báo rất nhiều, ngư dân họ phàn nàn, có DBTT nông vụ vậy ngư vụ thì sao... ms đây tìm đc pagenayf. ai cũng mừng vậy mà...làm ơn để tâm ts ngư dân tôi vs

Công ty mình chuyển sửa chữa nhà, cải tạo nhà, chống thấm

Bạn ở quận 12 xin xem chi tiết: sửa nhà quận 12

Bạn ở quận 12 xin xem chi tiết: Xin giấy phép sửa nhà quận 12

Vui lòng liên hệ hoặc giới thiệu nhé!
Thân ái!

MKRdezign

{facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google-plus#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget