Dự Báo Thời Tiết Biển 10 Ngày

DỰ BÁO THỜI TIẾT BIỂN 10 NGÀY
TỪ NGÀY 18 ĐẾN NGÀY 27/08/2017


  1. Phân Tích :


Trong 10 ngày tới, do ảnh hưởng của gió mùa tây nam nên ở khu vực Biển Đông sẽ có gió mạnh kèm mưa dông.


CẢNH BÁO : Từ ngày 24 đến ngày 27, khu vực Bắc Biển Đông khả năng chịu ảnh hưởng của 1 áp thấp nhiệt đới và 1 cơn bão ở ngoài khơi Tây Thái Bình Dương đi vào.


  1. Dự Báo :


Vùng Dự Báo
Nội Dung
Bắc Vịnh Bắc Bộ
Từ ngày 18 đến ngày 23, có mưa vài nơi sau có mưa dông rải rác. Tầm nhìn xa : 10km. Gió cấp 3 – 5. Biển động nhẹ.  Độ cao sóng : 0,5 – 2,5m. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Ngày 25 đến ngày 27, có mưa dông rải rác. Tầm nhìn xa : 4 - 10km. Gió cấp 5 – 6, giật cấp 7 - 8. Độ cao sóng : 2 – 3m. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
Nam Vịnh Bắc Bộ
Từ ngày 18 đến ngày 23, có mưa vài nơi sau có mưa dông rải rác. Tầm nhìn xa : 10km. Gió cấp 3 – 5. Biển động nhẹ.  Độ cao sóng : 0,5 – 2,5m. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Ngày 25 đến ngày 27, có mưa dông rải rác. Tầm nhìn xa : 4 - 10km. Gió cấp 5 – 6, giật cấp 7 - 8. Độ cao sóng : 2 – 3m. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
Quảng Trị đến Quảng Ngãi
Từ ngày 18 đến ngày 27, có mưa dông vài nơi sau có mưa rải rác. Tầm nhìn xa : 4 - 10km. Gió cấp 3 – 5. Biển động nhẹ. Độ cao sóng : 0,5 – 2,5m. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
Bình Định đến Ninh Thuận
Từ ngày 18 đến ngày 25 và ngày 27, có mưa dông vài nơi sau có mưa dông rải rác. Tầm nhìn xa : 4 - 10km. Gió cấp 3 – 5. Biển động nhẹ. Độ cao sóng : 0,5 – 2,5m. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Từ ngày 26, có mưa dông vài nơi. Tầm nhìn xa : 4 - 10km. Gió cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 7. Biển động.  Độ cao sóng : 1,5 – 2,5m. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
Bình Thuận đến Cà Mau
Từ ngày 18, có mưa dông rải rác sau có mưa dông vài nơi. Tầm nhìn xa : 4 - 10km. Gió cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 7. Biển động.  Độ cao sóng : 1,5 – 2,5m. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Từ ngày 19 đến ngày 27, có mưa dông rải rác sau có mưa dông vài nơi. Tầm nhìn xa : 4 - 10km. Gió cấp 3 – 5. Biển động nhẹ. Độ cao sóng : 0,5 – 2,5m. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
Cà Mau đến Kiên Giang
Từ ngày 18 đến ngày 27, có mưa dông vài nơi sau có mưa dông rải rác. Tầm nhìn xa : 4 - 10km. Gió cấp 3 – 5. Biển động nhẹ. Độ cao sóng : 0,5 – 2m.Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6 – 8.
Bắc Biển Đông
Ngày 18 đến ngày 23, có mưa dông vài nơi sau có mưa dông rải rác. Tầm nhìn xa : 4 - 10km. Gió cấp 3 – 5. Độ cao sóng : 0,5 – 2,5m. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Ngày 24 đến ngày 27, có mưa dông rải rác sau có mưa bão. Tầm nhìn xa : 4 - 10km, sau giảm xuống 2 – 4km. Gió cấp 3 – 5, sau mạnh dần lên cấp 6 – 8 vùng gần tầm bão đi qua mạnh cấp 9 – 11, giật cấp 11 - 13. Độ cao sóng : 3 – 10m. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
Q.Đ Hoàng Sa
Ngày 18 đến ngày 25, có mưa dông vài nơi sau có mưa dông rải rác. Tầm nhìn xa : 4 - 10km. Gió cấp 3 – 5. Độ cao sóng : 0,5 – 2,5m. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Từ ngày 26 đến ngày 27, có mưa dông rải rác. Tầm nhìn xa : 4 - 10km. Gió cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 7. Biển động.  Độ cao sóng : 1,5 – 2,5m. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
Giữa Biển Đông
Ngày 18 đến ngày 25, có mưa dông vài nơi sau có mưa dông rải rác. Tầm nhìn xa : 4 - 10km. Gió cấp 3 – 5. Độ cao sóng : 0,5 – 2,5m. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Từ ngày 26 đến ngày 27, có mưa dông rải rác. Tầm nhìn xa : 4 - 10km. Gió cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 7. Biển động.  Độ cao sóng : 1,5 – 2,5m. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
Q.Đ Trường Sa
Từ ngày 18, có mưa dông rải rác sau có mưa dông vài nơi. Tầm nhìn xa : 4 - 10km. Gió cấp 4 – 5, phía Tây có lúc cấp 6 giật cấp 7. Biển động.  Độ cao sóng : 1,5 – 2,5m. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Từ ngày 19 đến ngày 26, có mưa dông rải rác sau có mưa dông vài nơi. Tầm nhìn xa : 4 - 10km. Gió cấp 3 – 5. Biển động nhẹ. Độ cao sóng : 0,5 – 2,5m. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Từ ngày 27, có mưa dông rải rác. Tầm nhìn xa : 4 - 10km. Gió cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 7. Biển động.  Độ cao sóng : 1,5 – 2,5m. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
Nam Biển Đông
Từ ngày 18, có mưa dông rải rác sau có mưa dông vài nơi. Tầm nhìn xa : 4 - 10km. Gió cấp 4 – 5, phía Tây có lúc cấp 6 giật cấp 7. Biển động.  Độ cao sóng : 1,5 – 2,5m. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Từ ngày 19 đến ngày 26, có mưa dông rải rác sau có mưa dông vài nơi. Tầm nhìn xa : 4 - 10km. Gió cấp 3 – 5. Biển động nhẹ. Độ cao sóng : 0,5 – 2,5m. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Từ ngày 27, có mưa dông rải rác. Tầm nhìn xa : 4 - 10km. Gió cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 7. Biển động.  Độ cao sóng : 1,5 – 2,5m. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
Vịnh Thái Lan
Từ ngày 18 đến ngày 27, có mưa dông vài nơi sau có mưa dông rải rác. Tầm nhìn xa : 4 - 10km. Gió cấp 3 – 5. Biển động nhẹ. Độ cao sóng : 0,5 – 2m.Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6 – 8.

Nguồn : Trung Tâm Dự Báo Khí Tượng Thủy Văn Quốc Gia

Đăng nhận xét

sao bữa giờ không báo

Việt Nam kinh tế biển mạnh về cả nguồn lẫn nhân lực,riêng xã >130 chiếc tàu vây chưa kể các phương tiện đánh bắt khác, nhu cầu muốn biết về khí tượng, hay dự báo rất nhiều, ngư dân họ phàn nàn, có DBTT nông vụ vậy ngư vụ thì sao... ms đây tìm đc pagenayf. ai cũng mừng vậy mà...làm ơn để tâm ts ngư dân tôi vs

Công ty mình chuyển sửa chữa nhà, cải tạo nhà, chống thấm

Bạn ở quận 12 xin xem chi tiết: sửa nhà quận 12

Bạn ở quận 12 xin xem chi tiết: Xin giấy phép sửa nhà quận 12

Vui lòng liên hệ hoặc giới thiệu nhé!
Thân ái!

MKRdezign

{facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google-plus#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget