Dự Báo Thời Tiết Biển 10 Ngày

DỰ BÁO THỜI TIẾT BIỂN 10 NGÀY
TỪ NGÀY 15 ĐẾN NGÀY 24/10/2017


  1. Phân Tích :


Trong 10 ngày tới, lưỡi áp cao lạnh lục địa tăng cường liên tục gây gió mạnh.


CẢNH BÁO : Ngày 15 đến ngày 16, vùng biển Bắc và Giữa Biển Đông, ven biển Trung Bộ chịu ảnh hưởng của 1 cơn bão. Sau đó, ngày 16 đến ngày 17, khu vực Nam Biển Đông khả năng hình thành một áp thấp nhiệt đới sau mạnh lên thành bão, khả năng cơn bão sẽ ảnh hưởng đến ven biển Nam Trung Bộ


  1. Dự Báo :


Vùng Dự Báo
Nội Dung
Bắc Vịnh Bắc Bộ
Ngày 15 đến ngày 16, có mưa dông rải rác sau có mưa bão. Tầm nhìn xa : 4 - 10km sau giảm xuống 2 – 4km. Gió cấp 6 – 7 , sau tăng lên cấp 8 vùng gần tâm cấp 9 giật cấp 11 . Biển động dữ dội. Độ cao sóng : 2 – 4m, vùng gần tâm 3 – 6m. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Từ ngày 17 đến ngày 18, mưa dông rải rác. Tầm nhìn xa : 4 - 10km. Gió cấp 5 – 6 giật cấp 7. Biển động. Độ cao sóng : 1,5 – 2,5m. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật.

Từ ngày 19 đến ngày 20, có mưa vài nơi sau có mưa dông rải rác. Tầm nhìn xa : 4 - 10km. Gió cấp 3 – 5. Biển động nhẹ.  Độ cao sóng : 0,5 – 2,5m. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật

Ngày 21 đến ngày 24, có mưa vài nơi sau có mưa dông rải rác. Tầm nhìn xa : 4 - 10km. Gió cấp 4 – 5, từ đêm 21 gió mạnh dần lên cấp 5 – 7 giật cấp 8 - 9. Biển động nhẹ.  Độ cao sóng : 0,5 – 2,5m. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật
Nam Vịnh Bắc Bộ
Ngày 15 đến ngày 16, có mưa dông rải rác sau có mưa bão. Tầm nhìn xa : 4 - 10km sau giảm xuống 2 – 4km. Gió cấp 6 – 7 , sau tăng lên cấp 8 vùng gần tâm cấp 9 giật cấp 11 . Biển động dữ dội. Độ cao sóng : 2 – 4m, vùng gần tâm 3 – 6m. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Từ ngày 17 đến ngày 18, mưa dông rải rác. Tầm nhìn xa : 4 - 10km. Gió cấp 5 – 6 giật cấp 7. Biển động. Độ cao sóng : 1,5 – 2,5m. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật.

Từ ngày 19 đến ngày 20, có mưa vài nơi sau có mưa dông rải rác. Tầm nhìn xa : 4 - 10km. Gió cấp 3 – 5. Biển động nhẹ.  Độ cao sóng : 0,5 – 2,5m. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật

Ngày 21 đến ngày 24, có mưa vài nơi sau có mưa dông rải rác. Tầm nhìn xa : 4 - 10km. Gió cấp 4 – 5, từ đêm 21 gió mạnh dần lên cấp 5 – 7 giật cấp 8 - 9. Biển động nhẹ.  Độ cao sóng : 0,5 – 2,5m. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật
Quảng Trị đến Quảng Ngãi
Từ ngày 15 đến ngày 16, có mưa dông rải rác. Tầm nhìn xa : 4 - 10km. Gió cấp 6 - 7 giật cấp 8 - 9. Biển động.  Độ cao sóng : 2 – 3m. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Từ ngày 17 đến ngày 20, mưa dông rải rác. Tầm nhìn xa : 4 - 10km. Gió cấp 5 – 6 giật cấp 7 - 8. Biển động. Độ cao sóng : 1,5 – 2,5m. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật.

Ngày 21 đến ngày 24, có mưa dông rải rác sau có mưa bão. Tầm nhìn xa : 4 - 10km sau giảm xuống 2 – 4km. Gió cấp 6 – 7 sau mạnh dần lên cấp 8 – 10 , vùng gần tâm cấp 11 – 12 giật cấp 15. Biển động dữ dội. Độ cao sóng : 2 – 4m, vùng gần tâm 4 – 8m. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
Bình Định đến Ninh Thuận
Từ ngày 15 đến ngày 16, có mưa dông rải rác. Tầm nhìn xa : 4 - 10km. Gió cấp 5 - 6 giật cấp 7. Biển động.  Độ cao sóng : 2 – 3m. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Từ ngày 17 đến ngày 20, mưa dông rải rác. Tầm nhìn xa : 4 - 10km. Gió cấp 5 – 6 giật cấp 7 - 8. Biển động. Độ cao sóng : 1,5 – 2,5m. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật.

Ngày 21 đến ngày 24, có mưa dông rải rác sau có mưa bão. Tầm nhìn xa : 4 - 10km sau giảm xuống 2 – 4km. Gió cấp 6 – 7 sau mạnh dần lên cấp 8 – 10 , vùng gần tâm cấp 11 – 12 giật cấp 15. Biển động dữ dội. Độ cao sóng : 2 – 4m, vùng gần tâm 4 – 8m. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
Bình Thuận đến Cà Mau
Từ ngày 15 đến ngày 16, có mưa dông rải rác sau có mưa bão. Tầm nhìn xa : 4 - 10km. Gió cấp 5 – 6 giật cấp 7 - 8. Biển động.  Độ cao sóng : 2 – 3m. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Từ ngày 17 đến ngày 20, có mưa vài nơi sau có mưa dông rải rác. Tầm nhìn xa : 4 - 10km. Gió cấp 3 – 5. Biển động nhẹ.  Độ cao sóng : 0,5 – 2,5m. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật

Từ ngày 21 đến ngày 24, có mưa dông rải rác. Tầm nhìn xa : 4 - 10km. Gió cấp 6 - 7 giật cấp 8 - 9. Biển động.  Độ cao sóng : 2 – 4m. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
Cà Mau đến Kiên Giang
Từ ngày 15 đến ngày 24, có mưa dông vài nơi sau có mưa dông rải rác. Tầm nhìn xa : 4 - 10km. Gió cấp 3 – 5. Biển động nhẹ. Độ cao sóng : 0,5 – 2m.Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6 – 8.
Bắc Biển Đông
Ngày 15 đến ngày 16, có mưa bão. Tầm nhìn xa : 4 - 10km sau giảm xuống 2 – 4km. Gió cấp 6 – 7 sau mạnh dần lên cấp 8 – 10 , vùng gần tâm cấp 11 – 12 giật cấp 14. Biển động dữ dội. Độ cao sóng : 2 – 4m, vùng gần tâm 4 – 8m. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Sau gió giảm dần từ ngày 16.

Từ ngày 17 đến ngày 24, có mưa dông rải rác. Tầm nhìn xa : 4 - 10km. Gió cấp 6 - 7 giật cấp 8 - 9. Biển động.  Độ cao sóng : 2 – 4m. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
Q.Đ Hoàng Sa
Ngày 15 đến ngày 16, có mưa dông rải rác sau có mưa bão. Tầm nhìn xa : 4 - 10km sau giảm xuống 2 – 4km. Gió cấp 5 – 6 sau mạnh dần lên cấp 7 – 9 , phía bắc vùng gần tâm cấp 8 – 9 giật cấp 12. Biển động dữ dội. Độ cao sóng : 2 – 4m, vùng gần tâm 4 – 8m. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh

Từ ngày 17 đến ngày 24, có mưa dông rải rác. Tầm nhìn xa : 4 - 10km. Gió cấp 6 - 7 giật cấp 8 - 9. Biển động.  Độ cao sóng : 2 – 4m. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
Giữa Biển Đông
Từ ngày 15, có mưa dông vài nơi sau có mưa rải rác. Tầm nhìn xa : 4 - 10km. Gió có gió cấp 5 - 6 giật cấp 7 – 8.  Biển động nhẹ. Độ cao sóng : 0,5 – 2,5m. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Từ ngày 16 đến ngày 22, có mưa dông rải rác sau có mưa bão. Tầm nhìn xa : 4 - 10km sau giảm xuống 2 – 4km. Gió cấp 6 – 7 sau mạnh dần lên cấp 8 – 10 , vùng gần tâm cấp 11 – 12 giật cấp 15. Biển động dữ dội. Độ cao sóng : 2 – 4m, vùng gần tâm 4 – 8m. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Từ đêm ngày 22 gió giảm dần.

Từ ngày 23 đến ngày 24, có mưa dông rải rác. Tầm nhìn xa : 4 - 10km. Gió cấp 6 - 7 giật cấp 8 - 9. Biển động.  Độ cao sóng : 2 – 4m. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
Q.Đ Trường Sa
Từ ngày 15, có mưa dông vài nơi sau có mưa rải rác. Tầm nhìn xa : 4 - 10km. Gió có gió cấp 5 - 6 giật cấp 7 – 8.  Biển động nhẹ. Độ cao sóng : 0,5 – 2,5m. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Từ ngày 16 đến ngày 20, có mưa dông rải rác sau có mưa bão. Tầm nhìn xa : 4 - 10km sau giảm xuống 2 – 4km. Gió cấp 6 – 7 sau mạnh dần lên cấp 8 – 10 , vùng gần tâm cấp 11 – 12 giật cấp 15. Biển động dữ dội. Độ cao sóng : 2 – 4m, vùng gần tâm 4 – 8m. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Từ đêm ngày 22 gió giảm dần.

Từ ngày 21 đến ngày 24, có mưa dông rải rác. Tầm nhìn xa : 4 - 10km. Gió cấp 6 - 7 giật cấp 8 - 9. Biển động.  Độ cao sóng : 2 – 4m. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
Nam Biển Đông
Từ ngày 15, có mưa dông vài nơi sau có mưa rải rác. Tầm nhìn xa : 4 - 10km. Gió có gió cấp 5 - 6 giật cấp 7 – 8.  Biển động nhẹ. Độ cao sóng : 0,5 – 2,5m. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Từ ngày 16 đến ngày 20, có mưa dông rải rác sau có mưa bão. Tầm nhìn xa : 4 - 10km sau giảm xuống 2 – 4km. Gió cấp 6 – 7 sau mạnh dần lên cấp 8 – 10 , vùng gần tâm cấp 11 – 12 giật cấp 15. Biển động dữ dội. Độ cao sóng : 2 – 4m, vùng gần tâm 4 – 8m. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Từ đêm ngày 22 gió giảm dần.

Từ ngày 21 đến ngày 24, có mưa dông rải rác. Tầm nhìn xa : 4 - 10km. Gió cấp 6 - 7 giật cấp 8 - 9. Biển động.  Độ cao sóng : 2 – 4m. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
Vịnh Thái Lan
Từ ngày 15 đến ngày 24, có mưa dông vài nơi sau có mưa dông rải rác. Tầm nhìn xa : 4 - 10km. Gió cấp 3 – 5. Biển động nhẹ. Độ cao sóng : 0,5 – 2m.Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6 – 8.

Nguồn : Trung Tâm Dự Báo Khí Tượng Thủy Văn Quốc Gia

Đăng nhận xét

sao bữa giờ không báo

Việt Nam kinh tế biển mạnh về cả nguồn lẫn nhân lực,riêng xã >130 chiếc tàu vây chưa kể các phương tiện đánh bắt khác, nhu cầu muốn biết về khí tượng, hay dự báo rất nhiều, ngư dân họ phàn nàn, có DBTT nông vụ vậy ngư vụ thì sao... ms đây tìm đc pagenayf. ai cũng mừng vậy mà...làm ơn để tâm ts ngư dân tôi vs

Công ty mình chuyển sửa chữa nhà, cải tạo nhà, chống thấm

Bạn ở quận 12 xin xem chi tiết: sửa nhà quận 12

Bạn ở quận 12 xin xem chi tiết: Xin giấy phép sửa nhà quận 12

Vui lòng liên hệ hoặc giới thiệu nhé!
Thân ái!

MKRdezign

{facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google-plus#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget