Trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, ngay từ đầu năm 2017, EVNNPC đã chỉ đạo các đơn vị hoàn tất kế hoạch cung cấp điện cho mùa khô vì đây là mùa có nhu cầu sử dụng điện cao nhất trong năm; sớm giao các danh mục đầu tư công trình chống quá tải năm 2017 cho các đơn vị thành viên trên địa bàn 27 tỉnh.
Phương Dung